Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Praca indywidualna z dziećmi.
Ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe.

8.00 – 8.15
Przygotowanie do śniadania – kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i nawyków prozdrowotnych.

8.15 – 8.45
I śniadanie – usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.

8.45 – 9.00
Zabiegi higieniczne.

9.00 – 11.00
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne.
Zajęcia dodatkowe.
Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu: spacery, obserwacje przyrodnicze,zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe, gry terenowe.

11.00 – 11.15
Zabiegi higieniczne.

11.15 – 11.45
II śniadanie – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

11.45 – 12.30
Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczycielkę.
Dzieci młodsze – leżakowanie do godz. 13.30.

12.30 – 13.30
Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy organizowane (dzieci starsze).
Zajęcia dodatkowe.

13.30 – 13.45
Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

13.45 – 14.30
Obiad – utrwalanie czynności samoobsługowych.

14.30 – 17.00
Zabawy swobodne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe.
Praca z dzieckiem zdolnym.
Zajęcia wyrównawcze.
Rozchodzenie się dzieci.

 
img-logo-dd
obraz
obraz