Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca: Joanna Goździerska

Skarbnik: Magdalena Augustyniak – Adaszewska

Sekretarz: Katarzyna Bona-Kędzierska

Komisja rewizyjna: Maria Dombrowicz-Matysiak
Joanna Dalecka

Numer konta Rady Rodziców: 71 1020 4027 0000 1502 1427 4882

REGULAMIN RADY RODZICÓW W PRZEDSZKOLU W BARANOWIE

 
obraz
obraz