Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca: Joanna Goździerska

Skarbnik: Magdalena Augustyniak – Adaszewska

Sekretarz: Magdalena Jerzyńska

Komisja rewizyjna: Anna Kudła
Małgorzata Hołub

Numer konta Rady Rodziców: 71 1020 4027 0000 1502 1427 4882

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW W PRZEDSZKOLU W BARANOWIE 2018-2019

 

 
 
img-logo-dd
obraz
obraz