Odpłatność

Odpłatność za usługi oraz wyżywienie
płatne są do 10 każdego miesiąca
na konto przedszkola:

40 1050 1520 1000 0023 5320 3132

Informacja wysokości opłat
przekazywana jest na adres mailowy
podany przez rodziców/prawnych opiekunów w deklaracji.

Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty z rachunku.
W tytule przelewu podać:
imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego opłata dotyczy.

 

 
 
img-logo-dd
obraz
obraz