Odpłatność

Odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu
rodzice zobowiązani są uiścić w terminie 14 dni
licząc od dnia doręczenia informacji
na konto przedszkola:
40 1050 1520 1000 0023 5320 3132
Informacja o wysokości opłat
przekazywana jest w trzecim dniu roboczym każdego miesiąca
na adres mailowy
podany przez rodziców/prawnych opiekunów
.
Prosimy o wpłacanie dokładnej kwoty z rachunku.
W tytule przelewu podać:
imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego opłata dotyczy.

 
obraz
obraz