Projekty

  • Comenius

Projekt partnerski Comenius to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.
Temat naszego projektu Comenius to: „A kitchen as big as Europe”. Nasze kraje partnerskie to: Turcja, Grecja, Hiszpania, Francja i Rumunia.
Podczas trwania projektu przedszkolacy uczą się o kulturze innych krajów i ich różnorodności, o nowych technologiach (podczas videokonferencji z dziećmi z innych krajów), poznają nowe języki. Będą również brać udział w tworzeniu wirtualnej podróży dwóch maskotek: Toli i Leona – symboli naszego projektu.
W planach mamy gotowanie potraw z innych krajów jak również przesyłanie naszych przepisów na potrawy, które wcześniej razem z dziećmi ugotujemy.
Nauczyciele poznają nowe metody nauczania, nowe sposoby prowadzenia zajęć
dla dzieci, nowe zabawy. Uczymy się wykorzystywania nowych technologii podczas zajęć
z dziećmi. Projekt polega m. in. na wymianie doświadczeń nauczycieli podczas wyjazdów.
Przez dwa lata będziemy uczestniczyć w spotkaniach w krajach partnerskich, a w maju 2014 uczestnicy projektu będą gościć u nas.

Sprawozdanie z projektu realizowanego w latach 2009-2011o

Nasze działania w ramach projektu

  • Szwajcarsko – Polski Program dotyczący zapobiegania nadwagi

Podstawowym celem tego programu jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym przez edukację w zakresie prozdrowotnej zmiany zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.
Głównym realizatorem programu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
W ramach projektu w naszym przedszkolu między innymi organizujemy zajęcia motywujące przedszkolaki do samodzielnych prozdrowotnych wyborów, przygotowujemy prace plastyczne promujące zdrowe żywienie, wspólnie przygotowujemy potrawy.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej

ROLA RODZICA W KSZTAŁTOWANIU NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH SWOICH POCIECH

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

JAK ZACHĘCAĆ MAŁE DZIECI DO PRÓBOWANIA NOWYCH PRODUKTÓW?

JAK ZACZĄĆ I UTRZYMAĆ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ?

DLACZEGO WARTO DAĆ SIĘ PORUSZYĆ KAŻDEGO DNIA?

RUCH – JAK, ILE I GDZIE?

Broszura co powinnismy wiedzieć o wartości odżywczej żywności

Prezentacja o zdrowym odżywianiu 9.04.2014

„Prezentacja Mamy Stasia z grupy III”

  • Bezpieczne przedszkole

Program ten jest skierowany zarówno do dzieci jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno- wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem.
Działania w ramach realizacji programu uwrażliwiają dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, kształtują umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promują pomysły na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomagają dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.
W naszym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą. Zdrowie, życie oraz bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość, o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele, a także różnego typu organizacje.
W ramach realizacji programu prowadzimy zajęcia dydaktyczno – opiekuńczo- wychowawcze na temat bezpieczeństwa.  Organizujemy spotkania z pracownikami: Policji, Straży Gminnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ratownictwa Wodnego i Pogotowia Ratunkowego.
Bierzemy udział w warsztatach, np. „Bezpieczny prąd”, „Jestem ostrożny na drodze”, „Pierwsza pomoc”
Mamy świadomość, że wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.

Więcej

 

  • Góra Grosza

Nasze przedszkole od kilku lat aktywnie włącza się do akcji Towarzystwa Nasz Dom „Góra Grosza”. Celem tej akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych.
Co roku na przełomie listopada i grudnia w hallu przedszkola stoi skrzynka, do której można wrzucać monety, wspierając w ten sposób akcję. Bo jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

Podczas akcji Góra Grosza w roku 2013 zebraliśmy 76 złotych i 15 groszy. Serdecznie dziękujemy!

  • Uwolnij książkę
W naszym przedszkolu realizowany jest projekt „Uwolnij książkę” oparty na zasadach bookcrossing’u. Bookcrossing to społeczna forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma biblioteka, bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych. Idea ta zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat.
Bookcrossing, czyli krążąca książka lub książka w podróży, ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych (park, pociąg, ulubiony pub, wybrany sklep, teatr, kawiarnia, galeria, kino), jak również w miejscach w tym celu przygotowanych (półkach, stolikach, regałach) po to, by znalazca mógł je wziąć, przeczytać i przekazać dalej. My będziemy je zostawiać w pomarańczowych szufladkach.
Jeśli znajdziecie w szufladce książkę dla Was – weźcie ją ze sobą; przeczytajcie i jeśli się uda – ponownie zostawcie w szufladce – może ktoś inny też chciałby ją przeczytać. Czytajcie gdzie chcecie i tak długo jak chcecie. Zapraszamy! Przejrzyjcie swoją biblioteczkę, na pewno znajdą się tam ciekawe książki, które możecie uwolnić.Celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa oraz integracja środowiska rodziców i pracowników w naszym przedszkolu. Zapraszamy Was do swobodnej wymiany książkami.
  • Rok Szkoły w Ruchu

„Rok Szkoły w Ruchu” ogłosił  Minister Edukacji Narodowej, który do współpracy zaprosił instytucje rządowe, środowiska sportowe, naukowe i organizacje pozarządowe. Wszystkie działania „Roku Szkoły w Ruchu” promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży.

Marcin Gortat Ambasadorem naszej akcji!

Nasze przedszkole zgłosiło swój udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu
W ramach akcji będziemy prowadzić ciekawe i atrakcyjne zajęcia promujące aktywność fizyczną, nakreślimy dzieciom rolę aktywności ruchowej w życiu, będziemy brać udział w szkoleniach o tematyce zdrowotnej i ruchowej, będziemy zachęcać do podejmowania aktywności fizycznej, zorganizujemy Sportowy  Festyn Rodzinny i Spartakiadę Przedszkolną.

Na zakończenie akcji pragniemy uzyskać tytuł „Przedszkole w Ruchu”

Nasze działania w ramach projektu

 
obraz
obraz