NABÓR 2018

Harmonogram czynności rekrutacyjnych:

od 5 do 9 lutego – pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola,
od 19 lutego do 5 marca – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 7 do 9 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
26 marca – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 27 marca do 6 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola
w formie oświadczenia
11 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 


Strona do elektronicznego systemu naboru:

www.nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/

 

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie rekrutacji do przedszkoli

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018-2019

 

 

 
 
img-logo-dd
obraz
obraz