W celu uzyskania dokładnych informacji zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego przedszkola.

Przedszkole w Baranowie
„Mali Odkrywcy”
ul. Klonowa 15
62-081 Przeźmierowo
tel. 061-652-71-20

Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.30-17.00

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.00-15.00

e-mail: sekretariat@baranowo-przedszkole.pl
dyrektor@baranowo-przedszkole.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole „Mali Odkrywcy” z siedzibą w Baranowie przy ulicy Klonowej 13
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: e-mail: p-le.baranowo@wp.pl, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
◦ Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym,
◦ Kuratorium Oświaty,
◦ dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz przedszkola,
◦ operatorom pocztowym i kurierom,
◦ bankom w zakresie realizacji płatności,
◦ podmiotom świadczącym na rzecz przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na placówkę oświatową przez przepisy prawa,
◦ organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 
obraz
obraz