Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 do 9 lutego – pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola,

od 19 lutego do 5 marca – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 7 do 9 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

26 marca – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 27 marca do 6 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola
w formie oświadczenia

11 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 
 
img-logo-dd
obraz
obraz