Po postępowaniu rekrutacyjnym w Przedszkolu w Baranowie „Mali Odkrywcy” pozostało 7 wolnych miejsc w związku z czym zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
13-17 maja  – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów,
22-24 maja – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów
10 czerwca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
11-14 czerwca – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia do przedszkola
17 czerwca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 
 
img-logo-dd
obraz
obraz