Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

11-15 lutego  – pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola

25 lutego-8 marca – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13-15 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

3-9 kwietnia – potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia

11 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 
 
img-logo-dd
obraz
obraz